TakeTours

ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS & GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO TẾT KỶ HỢI 2019


Switch to full style
Gửi bài trả lời

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 11:02 am

Hình ảnh

Hình ảnh

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 7:16 am

()kisss ()kisss ()kisss ()kisss ()kisss
cảm ơn chú tukien :hoa: :hoa: :hoa: :hoa: :)) :)) :)) :heart:

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 2:36 pm

()kisss ()kisss ()kisss chú tukien

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 11:30 pm

Trang nhà vừa nhận được từ bạn NGÀY BUỒN ATLANTA 3 000 000 VNĐ (ba triệu) để giúp quỹ CMX 2018 trong đó:
- Tác Giả Huỳnh Vũ : 1 000 000 VNĐ
- NS Phi Hùng : 1 000 000 VNĐ
- NSKK : 1 000 000 VNĐ
Chân thành cám ơn bạn NGÀY BUỒN ATLANTA đã luôn chia sẻ cùng đòng hành với cailuongvietnam.com
:hoa: :flower: :)) :flowered:

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 2:28 am

Rat cam on Tancogiaoduyen
:heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart: :)) :heart:

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 4:48 am

Cảm ơn Ngày Buồn Atlanta ()kisss ()kisss ()kisss ()kisss

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 10:09 am

:heart :heart: :heart: :)) :)) :)) :heart: :heart: :heart:

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 9:08 am

:heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 9:08 am

:heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart: :heart:

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 2:37 pm

Ngày Buồn Atlanta ()()kisss ()()kisss ()()kisss :)) :)) :)) :))

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:32 am

Mỗi năm cánh mai vàng e ấp
Một mùa xuân nho nhỏ, nho nhỏ
Nhớ! Thương! Đồng cảm! Chút sẻ chia
Người ngoài xa đó, kẻ vấn vương
Hẹn cùng nhau một vài khoảnh khắc
Lòng gởi tấm lòng mùa xuân vui
Cải Lương Việt Nam một khúc tình!
(VTH - 31.01.2018)

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 7:33 am

Năm nay đến giờ này danh sách các NS dược chút quà Tết mỗi năm đã thiếu vắng 3 nghệ sĩ & nhạc công ! :cry:

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 7:33 am

Năm nay đến giờ này danh sách các NS dược chút quà Tết mỗi năm đã thiếu vắng 3 nghệ sĩ & nhạc công ! :cry:

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 7:34 am

Năm nay đến giờ này danh sách các NS dược chút quà Tết mỗi năm đã thiếu vắng 3 nghệ sĩ & nhạc công ! :cry:

Re: ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS TẾT MẬU TUẤT 2018

Thứ 2 Tháng 2 26, 2018 8:36 am

Trang nhà có nhận được từ cô Việt Hồng 2 triệu đồng ( 2 000 000 VNĐ) để giúp quỹ Cây Mùa Xuân NS 2018 vừa qua. Rất cảm ơn cô Việt Hồng đã luôn góp công sức của cải đồng hành cùng cailuongvietnam.com :hoa: :flower: :)) :flowered:
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS & GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO TẾT KỶ HỢI 2019


TakeTours