TakeTours

ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS & GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO TẾT KỶ HỢI 2019


Switch to full style
Các thông báo của BQT gửi đến thành viên
Gửi bài trả lời

THI CA SỬ VIỆT 8 - Saturday, May 15th, 2021 @ 11:00AM

Thứ 2 Tháng 4 19, 2021 4:33 pm

JOIN US FOR THI CA SU VIET 8
A FREE VIRTUAL EVENT
Saturday, May 15th, 2021 @ 11:00AM

A Free virtual event, showcasing Vietnamese Arts and History through traditional to modern music, drama, and dance performance.

Au Co Productions is proud to share our memories and aspirations with the Bay Area Community. This year’s theme is “The Vietnamese Through Time.”

FEATURED PERFORMERS:

- Su Viet Zithers Ensemble
(Nhóm Đàn Tranh Âu Cơ)

- Van Anh Vo
Zither Master, Composer, Emmy Award Winner

- Cải Lương "Folklore” Khoi Nguyen and Kim Chi

- The Blood Moon Orchestra
Jimi Nakagawa, Joel Davel, DEM ONE, Van Anh Vo

- Asian Improv National Ensemble
Francis Wong, Lenora Lee, Karl Evangelista, Hien Huynh, Johnny Nguyen, Jacqueline Lam, Christopher Lam, Khoi Nguyen, Duy Hai, Hong HanhHình ảnh

Re: THI CA SỬ VIỆT 8 - Saturday, May 15th, 2021 @ 11:00AM

Thứ 2 Tháng 5 03, 2021 10:43 pm

:hoa: :flower: :)) [vt:)]

Hình ảnh
Gửi bài trả lời

ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS & GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO TẾT KỶ HỢI 2019


TakeTours