TỔNG KẾT QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK 2012 – QUỸ MÙA XUÂN 2013

TỔNG KẾT QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK 2012 - 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 11 05, 2012 8:52 pmTỒN QUỸ : 1140 USD
CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY


MẠNH THƯỜNG QUÂN

1- Bạn haywewe: 40 USD
2- Bạn phuongdiep: 100 USD
3- Bạn phuongdiep: 100 USD
4- Bạn nguyen thi phuong : 20 USD
5- Bạn khoi: 100 USD (Giúp NS Thanh Bình)
6- Bạn ilovecailuong: 100 USD (Giúp NS Thanh Bình)
7- Bạn TO NGOC: 50 USD (Giúp NS Thanh Bình)
8- Bạn tanconhac: 2 000 000 VND (Giúp NS Thanh Bình)
9- Bạn aotimsg : 100 USD (Giúp NS Thanh Bình)
10- Bạn aotimsg : 100 USD ( giúp NS Phi Hùng)
11- Bạn aotimsg : 100 USD ( giúp SG Kiều Phương)


NHẬN ĐƯỢC TẤT CẢ :
810 USD - 22.05 USD (PPFEE) + 2 000 000 VND
= 787.95 USD + 2 000 000 VND

TỔNG CÔNG :
1140 USD + 787.95 USD + 2 000 000 VND
= 1927.95 USD + 2 000 000 VND


NGHỆ SĨ NHẬN QUÀ
1- NS Thanh Bình : 350 USD + 2 000 000 VND
2- NS Phi Hùng : 150 USD
3- NS Kiều Phuong : 150 USD

TỘNG CỘNG GỬI RA:
650 USD + 2 000 000 VND = 746 USD

TỒNG CỘNG CÒN LẠI:
1927.95 USD - 746 USD = 1181.95 USD


============ 000 ============


QUỸ GIÚP ĐỠ NGHỆ SĨ KHÓ KHĂN cũng gọi là QUỸ QUÀ XUÂN GIÚP NSKK mỗi dịp Tết về! Tết 2005 là tết đầu tiên trang nhà tặng quà Tết đến NSKK cùng với sự cộng tác đắc lực của tất cả các thành viên cailuongvietnam.com ở khắp mọi nơi trên thế giới đến nay là cái Tết thứ 9.

TỒN QUỸ : 1181.95 USD từ phía trên


MẠNH THƯỜNG QUÂN BẢO TRỢ :

1- Bạn tu kien : 40 USD
2- Bạn khoi : 100 USD
3- GSTS Trần Quang Hải : 100 USD
4- Bạn meoxu : 150 USD
5- Bạn Thinh Pham : 50 USD
6- Bạn aotimsg : 150 USD
7- Bạn ngangiang : 200 USD( $100 quà Tết cho nghệ sĩ Thanh Thế $50 cho nghệ sĩ Kim Duyên $50 cho quỹ nghệ sĩ )
8- Bạn CoDuong : 100 USD
9- Bạn do phuoc hanh: 100 USD
10- Cô Châu : 200 USD (giúp NS Út Anh chữa bệnh)

Tổng cộng nhận : 1190 USD

Tồn quỹ : 2371.95 USD


CÁC NGHỆ SĨ NHẬN QUÀ

1. Chùa Nghệ Sĩ (phụ nhang đèn làm cỏ dịp Tết): 1 000 000 VND
2. Ban Áí Hữu Nghệ Sĩ ( quỹ quà Tết NS nghèo) : 1 000 000 VND
3. Báo Sân Khấu ( quà Tết NSKK) : 1 000 000 VND
4. Khu Dưỡng Lão Nghệ Sĩ : 1 000 000 VND
5. 28 Nghệ Sĩ tại DLNS (quà Noel) : 50 000 VND X 28 = 1 400 000 VND
6. NS Bé Hoàng Vân : 500 000 VND
7. NS Vân Hà ( Vợ Cố NS Hề Nếp) : 500 000 VND
8. NS Trang Thanh xuân: 500 000 VND
9. NS Thanh Hồng: 500 000 VND
10. NS Huệ Chúc { Hồi xưa hát đoàn Kim Chung) : 500 000 VND
11. NS Trần Quang Sơn ( Batman) hát đoàn của Minh Phụng. : 500 000 VND
12. Soạn Giả kiên Giang : 500 000 VND
13. Kim Ánh : 500 000 VND
14. NS Hể Tí Nị: 500 000 VND
15. NS Diệp Tuyết Anh: 500 000 VND
16. NS Vũ Minh Vương. : 500 000 VND
17. NS Kim Thiên ( Vợ cố NS Hửu lợi ) : 500 000 VND
18. NS Hoa Mỹ Hạnh: 500 000 VND
19. NS Kim Lệ Thủy: 500 000 VND
20. NS Yến Thu: 500 000 VND
21. Nhạc Sĩ Văn Bền: 500 000 VND
22. Nhạc sĩ Văn Nghiệp: 500 000 VND
23. NS Lệ Hằng: 500 000 VND
24. NS Út Anh: 500 000 VND
25. NS Mỹ Chi Lăng: 500 000 VND
26. NS Kim Duyen: 50 USD (TV ngangiang)
27. Thanh Quang : 500 000 VND
28. Trung Quang: 500 000 VND
29. Phượng Hải : 500 000 VND
30. Quế Trang : 500 000 VND
31. Hề Vũ Đức : 500 000 VND
32. Thanh Thế : 100 USD (TV ngangiang)
33. Bửu Khánh : 500 000 VND
34. Mỹ Lợi: 500 000 VND
35. Tuyết Vân : 500 000 VND
36. Hồng Sáp : 500 000 VND
37. Trung Cuộc : 500 000 VND
38. Phương Trinh : 500 000 VND
39. NS Ngọc Hương: 500 000 VND
40. Ngọc Lan ( em Ngọc Hương ) : 500 000 VND
41. Mỹ Tuyết ( Hát Bội) : 500 000 VND
42. Ngọc Xuân : 500 000 VND
43. Châu thanh Hoàng : 500 000 VND
44. Hề Lí Lắc. : 500 000 VND
45. Tám Lang : 100 000 VND
46. Bạch Yến : 100 000 VND
47. Hoàng Nô: 100 000 VND
48. Ngọc Đán: 100 000 VND
49. Hoài Nam: 100 000 VND
50. Cô Bê: 100 000 VND
51. Bạch Huệ: 100 000 VND
52. Thiên Kim: 100 000 VND
53. Mỵ Lan: 100 000 VND
54. Lệ Thẩm: 100 000 VND
55. Hoài Dung: 100 000 VND
56. Thu Cúc: 100 000 VND
57. Lam Sơn: 100 000 VND
58. Hoàng Lương: 100 000 VND
59. Hồng Hoa: 100 000 VND
60. Chín Đèn : 100 000 VND
61. Bà Xuân: 100 000 VND
62. Mông Lành: 100 000 VND
63. Hải Quan: 100 000 VND
64. Kiều Lệ Thu: 100 000 VND
65. Tấn quý: 100 000 VND
66. Thi Hải: 100 000 VND
67. Minh Nga: 100 000 VND
68. Cảnh Tượng: 100 000 VND
69. Đông Xuân: 100 000 VND
70. QL1 DLNS: 100 000 VND
71. QL2 DLNS: 100 000 VND
72. QL3 DLNS : 100 000 VND
73. NS Thanh Bình : 500 000 VND
74. Bếp ăn DLNS : 3 000 000 VND
75. SG Kiều Phương : 500 000 VND
76- NS Út Anh : 200 USD


Tổng cộng gửi ra : 33 978 000 VND ( ba muoi ba triệu chín trăm bảy mươi tám ngàn đồng VN)
tương đương 1 741.49 USD + 200 USD

Chi Lệ phí & Paypal : 59.30 USD

Qũy còn tất cả : 371.16 USD

=================
MẠNH THƯỜNG QUÂN (từ tháng 3/2013)

11- 05/03/2913 - Bạn tu kien : 20 USD (giúp NS Phượng Hải)
12- 06/03/2013 - Bạn nguyen : 50 USD (giúp NS Phượng Hải)
13- 13/04/2013 - Bạn vidolaem : 30 USD
14- 15/04/2013 - Ban khangianhandan : 50 USD
15- 04/05/2013 - Ban khoi : 100 USD ( giup NS Vinh Su)
16- 04/05/2013 - Ban ilovecailuong: 100 USD ( giup NS Vinh Su)
17- 29/05/2013 – Thanh vien ky cuu : 100 USD
18- 07/06/2013 - THÀNH VIÊN KỲ CỰU ẨN DANH : 100 USD
19- 20/06/2013 - Bạn baole : 100 USD ( giúp NS Kiều Phượng Loan mua xe)
20- 3/7/2013 - Ban aotimsg : 150 USD ( giúp NS Vũ Minh Vương)
21- 3/7/2013 - Bạn khangianhandan : 100 USD ( giúp NS Kiều Phượng Loan mua xe)
22- 4/7/2013 - Bạn huynhhn06 : 100 USD
23- Bạn khangianhandan : 50 USD từ phần thưởng SN(giúp NS Kiều Phượng Loan mua xe)
24- 08/07/2013 - Bạn van : 50 USD ( giúp NS Vũ Minh Vương)
25- 16/07/2013 - Bạn Danny Dam : 20 USD
26- 26/07/2013 - Bạn khangianhandan : 50 USD (giúp NS Kiều Phượng Loan mua xe)
27- 26/07/2013 - Bạn emthichcailuong : 50 USD ( giúp NS Vũ Minh Vương)
28- Bạn aotimsg : 60 USD ( giúp các NS bịnh)
29- 28/8/2013 - bạn kwmc 50 USD trong 30 ns Vu Linh Vuong
30- 30/8/2013 - Lê Hồng Anh : 500 000 VNĐ GIÚP ns Vu LINH Vuong
31- 30/8/2013 - Bạn khangianhandan : 500 000 VNĐ giúp tg Huỳnh Vũ
32- 30/8/2013- Bạn hoa_muoi_gio: 500 000 VNĐ giúp tg Huỳnh Vũ
33- 30/8/2013- Bạn hoa_muoi_gio : 500 000 VNĐ giúp NS Vũ MVương
34- 11/09/2013 - Bạn aotimsg : 100 USD giúp NS Vũ Minh Vương
35-25/10/2013 Ban aotimsg : 160 USD giúp NS Hề Tấn
36- 07/2013 - Bạn tanconhac : 5 000 000 VND ( giúp bếp ăn DLNS-GL1)
Tổng cộng nhận tính luôn tồn phía trên:

371.16 USD + 1590 USD = 1961.16 USD
551.16 USD = 11 564 309 VNĐ

Tổng cộng nhận:
1410 USD + 18 565 000 VNĐ


GỬI ĐẾN CÁC NGHỆ SĨ :

77- NS Phượng Hải : 500 000 VNĐ (đang nằm viện)
78- NS Phượng Hải : 70 USD
79- Phúng điếu NS Hoàng Nô : 300 000 VNĐ
80- Bếp ăn DLNS 4/2013 : 3 000 000 VNĐ
81- Bộ computer tặng DLNS : 7 425 000 VNĐ
82- NS Vinh Sử : 200 USD
83- NS Vũ Minh Vuơng : 150 USD
84- NS Vũ Minh Vương : 50 USD
85- NS Kiều Phượng Loan : 300 USD
86- NS Vũ Minh Vương : 50 USD
87- Quỷ con em NS - BSKTP : 500 000 VND
88- NS Vinh Sử : 500 000 VNĐ (Trong đó có 10 USD của aotimsg)
89- NS Phượng Hải : 500 000 VNĐ (Trong đó có 10 USD của aotimsg)
90- NS Vũ Linh Vưong : 1 000 000 VNĐ ( Trong đó có 500 000 VND cua LHA)
91- Tác giả Huỳnh Vũ : 1 000 000 VND - 7/9/2013
92- bếp ăn DLNS GL1 : 5 000 0000 VND
93- Bếp ăn NS GL 2 : 3 000 000 VND
94- 26 phần tiền túi DLNS GL2 : 3 000 000 VND

Tổng cộng gửi ra :
820 USD + 25 725 000 VNĐ

- Lệ phí Paypal + 38.93

Qũy còn tất cả:
151.07 USD +1 240 000 VND


=========== 000==========
GIÚP ĐỠ NSKK
&
CÂY MUÀ XUÂN NGHỆ SĨ
:

* Tại nước ngoài :

1- Dùng icon PAYPAL ở cuối trang hDoặc ngoài trang chính
2- Money Order hoặc check gửi về:
A. TRAN
P.O.BOX 360443
MILPITAS, CA 95036 - USA

* Tại Việt Nam

Chuyển vào:
Tài khoản : Đỗ thị Tuyết Mai
Tài khoản số : 143 152359
Ngân Hàng Thương Mại Á Châu

Hình ảnh
Hình ảnh
https://cailuongvietnam.com - https://cailuongvietnam.com/forum - https://cailuongvietnam.com/oldforum - https://cailuongvietnam.com/specials - https://cailuongvietnam.com/music - https://cailuongvietnam.com/english - https://www.cailuongvietnam.info - - https://www.minhcanh-mychau.com
ATI MULTI SERVICE
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

Advertisement

: TỔNG KẾT QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK 2012 – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 7 Tháng 11 10, 2012 7:52 pm

tanconhac đã viết:NS nghèo, áo bạc mầu giật gấu vá vai
Người già nua hoài niệm sống cùng dĩ vãng
Đôi chân đi lang thang càng trông càng ái ngại
Tìm manh áo, chén cơm đủ sống qua ngày...

Mỗi xuân về cần những Bàn Tay Nhân Ái
Lau khô đi, những giọt lệ hết tuôn trào
Thương quá nghệ sỹ nghèo gầy ốm, xanh xao
Nhìn lại phước mình được no cơm, ấm áo

Nên nguyện dâng đời một bát cơm, chén cháo
Gởi từ phương xa nắm gạo, tấm lòng vàng
Cầu Chư Phật độ cho người về cõi sáng,
Nghệ sỹ no lòng cùng chào đón xuân sang...
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

: TỔNG KẾT QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK 2012 – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 5:49 am

tancogiaoduyen đã viết:
tuyetmai đã viết:Chiều nay đi làm về chị ghé thăm và Trao số tiền 9.350.000 vnd cho Nhạc Sĩ Thanh Bình.

Sau đây Hình ảnh của Nhạc sĩ chụp bằng điện thoại nên không được sáng.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh:hoa: :flower: :))
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

: TỔNG KẾT QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK 2012 – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 6:03 am

tancogiaoduyen đã viết:Đây là biên nhận có chữ ký của Soạn Gỉả Kiều Phương có nhận 150 USD trong đó 100 USD của aotimsg50 USD trích từ quỹ của CLVN :

Hình ảnh
Hình ảnh


Và dưới đây là biên nhận có chữ ký của Nghệ Sĩ Phi Hùng có nhận 150 USD trong đó 100 USD của aotimsg50 USD của CLVN :

Hình ảnh
Hình ảnh

Soạn Giả Kiều Phương và NS Phi Hùng rất xúc động khi nhận quà giúp đỡ từ phương xa của cailuongvietnam.com . Thay mặt hai gia đình, CLVN chân thành cám ơn bạn aotimsg và tất cả các thành viên CLVN đã đem niềm vui đến cho các nghệ sĩ đang gặp khó khăn, bệnh tật lúc tuổi về chiều :flower: :hoa: :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

: TỔNG KẾT QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK 2012 – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi HoangTrang.Sg » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 9:59 am

:hoa: :hoa: :hoa:
Sửa lần cuối bởi HoangTrang.Sg vào ngày Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 1:09 pm với 1 lần sửa trong tổng số.
Một đêm dạo phố mùa đông
Thấy người nhộn nhịp bỗng lòng nôn nao
Ngỡ trong tiếng gió rì rào
Có lời hát cũ ai trao năm nào.

Hoàng Trang
Hình đại diện của thành viên
HoangTrang.Sg
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Bài viết: 9287
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 9 09, 2011 1:56 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Re: VỀ QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 10:04 am

Một chút lòng nhớ đến các nghệ sĩ quá cố hiện đang nằm tại Nghĩa Trang NS - được để tại chùa NS . Nhân dịp xuân về, Tết đến trang nhà có gửi 1 000 000 VND ( một triệu) để phụ giúp nhang đèn hay giẩy cỏ cuối năm theo thông lệ ông bà ta vẫn thường làm xưa nay.

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

Re: VỀ QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 10:32 am

cailuongvietnam.com đã đồng hành cùng HỘI SÂN KHẤU/BAN ÁI HỮU SÂN KHẤU từ cái Tết đầu tiên của trang nhà - Chúng ta vẫn tiếp tục ủng hộ BAN ÁI HỮU NS trong việc phát quà Tết cho các NS hàng năm. Dưới đây là biên nhận 1 000 000 VND (một triệu) trang nhà vừa góp thêm vào quỹ của BAHNS tết 2013 .

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

: TỔNG KẾT QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK 2012 – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi Trunganh » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 11:07 am

:bravo :bravo :bravo :)) :)) :)) Những tấm lòng vàng [vt:)] [vt:)] [vt:)] :)
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Trunganh
Thành viên kỳ cựu
Thành viên kỳ cựu
 
Bài viết: 6554
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 12 01, 2004 5:00 pm
Đến từ: Phờ - Lăng - Sa
Has thanked: 0 time
Been thanked: 32 times

Re: VỀ QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 11:28 am

Cũng như mọi năm, cailuongvietnam.com tiếp tục nối bàn tay với BÁO SÂN KHẤU lo quà Tết cho các NSKK. Dù trang nhà có chương trình riêng dể phát quà đến tận tay các NSKK nhưng trang nhà vẫn tiếp tục ủng hộ 1 000 000 VND ( một triệu) vào quỹ vòng tay NS của BSK như vẫn làm mỗi năm từ trước đến nay.

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

Re: VỀ QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 1:29 pm

Mùa lễ đến , sắp Noel rùi! cailuongvietnam.com có đến viện Dưỡng Lão NS góp phần chia sẻ gánh nặng cùng lo cho các NS cư ngụ tại đây như mọi năm!
Trang nhà có ủng hộ 1 000 000 VND (một triệu)đến nhà DLNS và mỗi nghệ sĩ 1 bao thơ 50 000 VND coi như tiền túi ăn bánh dịp Noel Tết tây cùa 28 nghệ sĩ cư ngụ tại đây.
Tổng cộng : 1 000 000 VND + 1 400 000 VND (50 000 VND x 28 = 1 400 000 ) = 2 400 000 VND (hai triệu bốn trăm ngàn VND)Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

CLVNCOM

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 10:50 pm

Chị tuyetmai hôm đến đó có chụp một số hình - chừng rãnh chị đưa lên cho pà con coi nhen chị! Cám ơn chị rất nhiều! :hoa: :flower: :)) :santa:
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

: TỔNG KẾT QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK 2012 – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi lechithanh1955 » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 11:22 pm

Rất cám ơn Trang web, cám ơn Tuyết Mai. :)) :)) [vt:)] [vt:)]
lechithanh1955
Thành viên thực thụ
Thành viên thực thụ
 
Bài viết: 281
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 17, 2012 12:03 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

TỔNG KẾT QUỸ GIÚP ĐỠ NSKK 2012 – QUỸ MÙA XUÂN 2013

Bài viết chưa xemgửi bởi tuyetmai » Thứ 2 Tháng 12 10, 2012 11:23 pm

Hôm qua 10/12/2012 , Tuyetmai thay mặt TANCO lần lượt đến 4 địa điểm sau để giúp đở Nghệ sĩ và quỹ mùa xuân 2013:

1/ Chùa Nghệ sĩ ( Nhựt Quang Tự ) - Gò Vấp

2/ Báo Sân khấu Thành phố HCM

3/ Ban ái hữu Nghệ sĩ TP HCM

4/ Viện Dưởng lão Nghệ sĩ Q . 8


Sau đây là hình ảnh các Nghệ sĩ Lão làng ở Viện dưởng lảo :

Trong khi chờ gặp Ông Tần Nguyên, TM xin phép Cô Lệ Thẩm cho gặp và trò chuyện với NS BẠCH YẾN ( Vợ Bầu Quỳ)
CÔ năm nay 90 tuổi và bị liệt đã 9 năm qua. Tuy nhiên Cô có người con gái là NS YẾN NGA 65 tuổi vào ở chung để chăm sóc, Khi TM vào thăm , con gái đở NS BACH YẾN ngồi dậy để trò chuyện, trông cô cũng tươi tắn , khỏe, nhưng lúc đi ra ngoài.phải có người dìu, hoặc phải ngồi xe lăn do cô con gái đẩy.

Hình ảnh


Hình ảnh
Nghệ sĩ BẠCH YẾN lúc đương thời khi làm đào chánh ở Đoàn Kim Chung.


Hình ảnh
Hai má Con NS BACH YẾN và YẾN NGA hiện giờ


Hình ảnhĐào YẾN Nga lúc đương thời, đã từng hát cho các đoàn Minh Cảnh, Tân Hoa Lan (Út Bạch Lan), Tân Thủ Đô Tấn Tài..... hiện giờ cô đã 65 tuổi củng trong tình trạng neo đơn

Cuộc sống của NS ở Viện dưởng lão mỗi người được một phòng riêng độ chừng 4m vuông nhưng rất sạch sẽ.


(còn tiếp)
Hình ảnh
tuyetmai
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 6474
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 20, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

cailuongvietnam.com với một ngày đầy ý nghĩa

Bài viết chưa xemgửi bởi tancogiaoduyen » Thứ 3 Tháng 12 11, 2012 12:25 am

woa, hùi nhỏ nghe nói BẦU QUỲ - BẠCH YẾN giờ mí thấy đó . Có hình BẦU QUỲ hong chị tuyetmai?
Hình đại diện của thành viên
tancogiaoduyen
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 41435
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2004 5:00 pm
Đến từ: U.S.A
Has thanked: 1727 times
Been thanked: 424 times

cailuongvietnam.com với một ngày đầy ý nghĩa

Bài viết chưa xemgửi bởi tuyetmai » Thứ 3 Tháng 12 11, 2012 12:51 am

Chị có hỏi thăm Bầu Quỳ, được biết lúc còn sống cũng ở trong viện dưỡng lảo NS nhưng giờ đã chết mấy năm rồi, lo hỏi thăm quên hỏi hình, nếu có dịp đi lần nữa chị sẽ xin hình cho TANCO và các bạn xem.
tuyetmai
Global Mod
Global Mod
 
Bài viết: 6474
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 20, 2006 5:00 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time

Trang kế tiếp

Quay về Quỹ Giúp Đỡ NS Khó Khăn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

Google Analytic

ỦNG HỘ CÂY MÙA XUÂN NS & GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO TẾT KỶ HỢI 2019


Cải Lương Việt Nam Official Site
Copyright by cailuongvietnam.com © 2004 - 2020. All rights reserved.
Email: cailuongvietnam.info@gmail.com
We are not responsible for the content posted by members in the forumcron