NSƯT Quế Trân (vai Ngọc Bình), nghệ sĩ Minh Trường (vai Nguyễn Ánh) trong vở 'Chân mệnh'ẢNH: H.K