CT NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG - GÌN VÀNG GIỮ NGỌC KỲ 16 & 17

BL-ĐT

BL-ĐT

CLVNCOM - Gìn Vàng Giữ Ngọc là chương trình nói về nghệ thuật cải lương từ thuở ban sơ đến nay do hai nghệ sĩ Điền Thanh và Bạch Lựu đã dày công nghiên cứu , sưu tầm, tổng hợp và trình bày....
CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG 
 
 GÌN VÀNG GIỮ NGỌC KỲ 16-17


 

GVGN KY 16 & 17 by clvncom

Nguồn tin: Điền Thanh & Bạch Lựu - CLVNCOM