Lễ cúng Kỳ Yên hàng năm ở Việt Nam

Lễ cúng Kỳ Yên hàng năm ở Việt Nam

Ngày nay, khi hát cúng lễ Kỳ Yên, Hội Đình cho mời nghệ sĩ hát trích đoạn tuồng Tàu cho dân chúng xem sau cuộc tế lễ chính thức chứ không theo tập tục hát bội trọn tuồng như hồi xưa.

Tác giả bài viết: tuyetmai