Danh sách thí sinh vào Chung kết khu vực CVVC 2014

Danh sách thí sinh vào Chung kết khu vực CVVC 2014


Danh sách thí sinh vào Chung kết khu vực CVVC 2014


KHU VỰC MIỀN BẮC: CỤM 1

Thi ngày: 07/8/2014

Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội

1.       

Đinh Thị Thu

Hương

01

Hà Nội

Cụm 1

2.       

Nguyễn Thị

02

Hải Dương

Cụm 1 (TS đặc cách)

3.       

Hoàng Minh

Phương

03

Hà Nội

Cụm 1

4.       

Phạm Thị

Quỳnh

04

Hải Dương

Cụm 1

5.       

Nguyễn Ngọc

Thanh

05

Thái Bình

Cụm 1

6.       

Tạ Công

Thành

06

Thái Bình

Cụm 1

7.       

Nguyễn Ngọc

Thảnh

07

Hải Dương

Cụm 1

8.       

Đinh Huyền

Thương

08

Nam Định

Cụm 1

9.       

Nguyễn Thị

Thủy

09

Nghệ An

Cụm 1

10.  

Nguyễn Anh

Tuấn

10

Thanh Hóa

Cụm 1

11.  

Lê Trung

Tuấn

11

Thanh Hóa

Cụm 1

12.  

Trần Ngọc

Tuấn

12

Thái Bình

Cụm 1

KHU VỰC MIỀN TRUNG, ĐÔNG NAM BỘ: ( Cụm 2, 3, 4, 10)

Thi ngày: 14/8/2014

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

STT

HỌ

TÊN

SBD MỚI

(VÒNG CHUNG KÊT KHU VỰC)

ĐỊA CHỈ

Ghi chú

13.  

Nguyễn Hồng

Cẩm

13

Tây Ninh

Cụm 4

14.  

Nguyễn Hoàng

Hải

14

TP.HCM

 

15.  

Nguyễn Văn

Hợp

15

Phú Yên

Cụm 2

Tác giả bài viết: TCGD

Nguồn tin: CVVC