20 mốc đáng nhớ của cải lương 100 năm

MC-LT-PL-TKH

MC-LT-PL-TKH

CLVNCOM - 20 mốc đáng nhớ của cải lương 100 năm: từ ca ra bộ đến gánh hát đầu tiên:
1) Gánh hát đầu tiên- Thầy Năm Tú năm 1917
2) Tuồng hát đầu tiên- Kim Vân Kiều 1917
3) Nhà hát cải lương đầu tiên 1918 tại Mỹ Tho
4) Đỉa nhựa cải lương năm 1922 
5) Cải lương Bắc Tiến 1927 với Đoàn Nghĩa Hiệp Ban

Image


Paris, đoàn Phước Cương

6) vọng cổ nhịp 32 ra đời 1941
7) Giải Tổng Thống đệ nhứt cộng hoà năm 1957
8 ) Giải Thanh Tâm năm 1958,Cải lương thời thịnh vượng
9) Cải lương truyền hình đen trắng đầu tiên 1966
10) Casstte Cải lương 1967
11) Cải lương xuống dốc do chiến tranh 1968
12) Cải lương qua Tây- Pháp lần đầu năm 1969 của đoàn Thanh Minh-Thanh Nga
13) Giải Tống Thống đệ nhị cộng hoà năm 1971
14) Giải Kim Khánh 1972
15) Cải lương chảy chất xám năm 1975 
16) Cải lương truyền hình màu 1989
17) Cải lương Video 1990
18) Cải lương xuống dốc 1995 
19) Cải lương chỉ còn qua lĩnh vực truyền hình - 1997
20) cải lương chết 2000

Thiện Giả
 

Nguồn tin: khangianhandan - CLVNCOM