Chữ Tình Chữ Hiếu


CLVNCOM - Chữ Tình Chữ Hiếu
Lời: Thiện Giả
Nhạc: Song An

Nặng nợ gia đình biết bỏ cho ai
Chảy trong dòng máu Á Đông hiếu hiền
Chữ tình chữ hiếu hai vai
Mẹ già lam lũ quanh năm
Em thơ áo trắng ai hiểu dùm không


Image
Kỷ lục Việt Nam, cụ bà, cụ Trù 121 tuổi, kỷ lục thế giới, sống lâu, tuổi thọ


Nặng nợ gia đình biết bỏ cho ai
Chảy trong dòng máu Á Đông hiếu hiền
Chữ tình chữ hiếu hai vai
Mẹ già lam lũ quanh năm
Em thơ áo trắng ai hiểu dùm không

Cuộc đời thằng trầm xuôi khắp bốn phuơng
Đôi khi cũng nhớ làng xưa muốn về.
Ngại mình không đất không xe
Sợ lòng ai sẽ đổi thay
Xa xôi cách mặt ngại lúc gọi vềGiờ này nơi xa quê cũ người thuơng
có còn nhớ đến kẻ nghèo
hay là theo bước đại gia?
Giờ đời bon chen vật chất kim tiền
Biết còn thương thuở hàn vi
hay là ngoảnh mặt mà đi

Xã hội môi trường nhịp sống cuống phăng
Hôm sau cái mới hôm nay cũ rồi
Phận mình quanh quẫn ở ăn
Mà đời sóng trước sóng sau
Tiến xa tiến mãi bỏ quên chữ tình./

TG

Email:thiengia@cailuongvietnam.com

Tác giả bài viết: khangianhan

Nguồn tin: CLVNCOM