Nữ nghệ sĩ Xuân Yến cũng học hát rất nhuần nhuyễn các vai đào võ như: Phàn Lê Huê, Thần Nữ, Hồ Nguyệt Cô, Lưu Kim Đính, Đào Tam Xuân… Các vai đào văn như Điêu Thuyền, Bàng Quí Phi, Hàn Tố Mai, Nguyệt Kiểu… Các vai mụ như Địch Thiên Kim, Lý Thần Phi, (tuồng Bích Vân Cung kỳ án), Đỗng Mẩu (tuồng San Hậu), Ngô Quốc Thái (tuồng Lưu Bị Cầu Hôn Giang Tả)… Các vai như tỳ nữ, tỷ tất, phu nhơn, vợ lão tiều…

Bà còn được nhớ đến với các vai diễn trong các tác phầm sân khấu sử Việt như: Thượng Dương Hoàng Hậu (trong Nhiếp Chính Ỷ Lan), vai lão Mẫu (trong tuồng Đường Về Núi Lam), Nữ tướng (trong Thanh Gươm và Nữ Tướng).

Bài và ảnh: Thanh Hiệp